Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

17/03/2021 - 17:57

Phát triển sinh kế để giảm nghèo bền vững

TTH.VN - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 8/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020, được UBND tỉnh tổ chức sáng 17/3.

UBND tỉnh khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Giảm 1/2 số hộ nghèo tuyệt đối

Sau 5 năm triển khai thực hiện, nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo. Những người nghèo, người yếu thế đều được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, các chính sách thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm từ 8,36% năm 2016 còn 3,45% cuối năm 2020. Xét về quy mô, số hộ nghèo giảm 53,94% là giảm hơn 1/2 số hộ nghèo tuyệt đối so với đầu kỳ. Bình quân tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,98%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo Chính phủ giao là 0,87%/năm, Nghị quyết Tỉnh uỷ giao 0,9%/năm; đồng thời thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phong trào chung tay vì người nghèo, trong đó nổi bật là sự vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 57 cơ quan, đơn vị, trường học đã vận động, đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo tại 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, góp phần vào việc thực hiện thành công chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, từ nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước qua MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã góp phần trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo”… Qua đó, hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo, người nghèo khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh về nhà ở, vốn vay, trợ cấp xã hội và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác...

Với những kết quả giảm nghèo đạt được, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính Quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020.

Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chung sức, đồng lòng và sự đóng góp thiết thực của Nhân dân, cán bộ trong công cuộc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị lãnh đạo các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo, xem giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

“Việc xây dựng tiêu chí giảm nghèo phải đi từ cơ sở để có cái nhìn khách quan từ địa phương, từ đó phân công trực tiếp cán bộ cấp xã hỗ trợ cho người dân trong việc giảm nghèo. Các đơn vị phải sáng tạo hơn trong thực hiện các mô hình giảm nghèo, chú trọng đến các giải pháp phát triển sinh kế để thoát nghèo bền vững; mỗi xã, phường phải xây dựng mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từ đó nâng cao nhận thức của người dân, thay đổi tư duy “trông chờ ỷ lại”, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo”- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các cấp, các ngành lưu ý đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, chuẩn nghèo đa chiều, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các chương trình, mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, tác động cực đoan của dịch bệnh, biến đổi khí hậu trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân, tạo điều kiện cho người dân chủ động hơn, năng động hơn trong triển khai thực hiện; nhân rộng các chương trình, sáng kiến, mô hình hiệu quả, thành công.

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến và đồng thuận của toàn xã hội. Trong đó chú trọng vào chính sách hỗ trợ gắn với điều kiện, chính sách hỗ trợ tạo việc làm phải là việc làm có năng suất và thu nhập tốt, bảo đảm thoát nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; đầu tư cho giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm có thu nhập; tiếp tục bố trí vốn và ban hành chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để thực hiện từ năm 2021; áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP