07/10/2015 - 19:49

Phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng

TTH - Chiều 7/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng Thừa Thiên Huế năm 2014-2015 và bàn kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản, sản phẩm làng nghề, trong đó ưu tiên xây dựng nhãn hiệu tập thể Ruốc Huế, Trà cung đình Huế, Dầu tràm Huế, Pháp lam Huế…; quản lý, khai thác và phát triển quyền sở hưu trí tuệ đối với các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đã được xác lập; đăng ký bảo hộ thương hiệu ra nước ngoài đối với nhãn hiệu tập thể Mè xửng Huế.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu Ban chỉ đạo và các ngành liên quan tập trung lồng ghép các nguồn lực, hỗ trợ các thương hiệu đặc sản có điều kiện phát triển, ưu tiên các sản phẩm đạt kỷ lục Việt Nam; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đủ mạnh để đầu tư chuỗi cửa hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh. Về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí, các sản phẩm muốn phát triển thành thương hiệu quốc gia và bảo hộ ra nước ngoài phải là sản phẩm mạnh và phải có đề án cụ thể để làm cơ sở hỗ trợ.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP