26/06/2015 - 18:30

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

TTH - Ngày 26/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Để tạo bước phát triển toàn diện trong những tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm, vi phạm di tích, những tiêu cực trong hoạt động dịch vụ văn hóa, quảng cáo, lễ hội, du lịch. Trong lĩnh vực văn hóa, chú trọng công tác thẩm định, lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích; phối hợp chuẩn bị hồ sơ khoa học nghệ thuật Bài Chòi đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; xây dựng hồ sơ dữ liệu ca Huế. Du lịch sẽ tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước, phát triển du lịch cộng đồng, phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Về thể thao, tập trung đầu tư xây dựng các đội tuyển có đủ lực lượng mạnh tiếp tục tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế...

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP