27/07/2014 - 05:58

Phát triển văn hóa doanh nghiệp

TTH.VN - Chiều 26/7 tại Tp. Huế, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần II - nhiệm kỳ I (2014-2019).

Hội nghị thảo luận và thông qua quy chế BCH; bầu bổ sung Ủy viên BCH; nghe phổ biến tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thông qua kế hoạch công tác 2014-2015.


Theo Nhạc sĩ, Thiếu tướng An Thuyên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là giải pháp cốt lõi nhằm góp phần phát triển kinh tế

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các đề án, kế hoạch thành lập Trung tâm truyền hình Doanh nghiệp Việt, Viện nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp thời nay, thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc cho doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam, sáng tác và triển lãm ảnh “Một tuần với Kiểm ngư Việt Nam”… Hiệp hội cũng đã ký kết hợp tác công tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế.

Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam vừa ra mắt ngày 20/3 tại Hà Nội, do Nhạc sĩ - Thiếu tướng An Thuyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật An Việt làm Chủ tịch. Đây là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam.

Theo Nhạc sĩ - Thiếu tướng An Thuyên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm góp phần phát triển kinh tế, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nên một “triết lý” trong kinh doanh mà còn là việc xây dựng một “trường phái kinh doanh Việt Nam” trong tiến trình hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP