Kinh tế Khoa học - công nghệ

20/01/2014 - 17:01

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền đến năm 2020

TTH.VN - Ngày 20/1, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Quảng Điền.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Điền đến năm 2020 gồm 16.294,75 ha tổng diện tích tự nhiên.Trong đó 46,62% đất nông nghiệp, 53,13% đất phi nông nghiệp và đất đô thị, 0,25% đất chưa sử dụng.

Trong 5 kỳ đầu (2011- 2015), huyện Quảng Điền có diện tích đất nông nghiệp giảm dần từ 8.149,33 ha còn 8.042,23 ha; diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần từ 7.691,45 ha năm 2011 tăng lên 8.005,24 ha vào năm 2015.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP