Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

23/12/2017 - 14:49

Phổ biến các chính sách bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và giảm nghèo

TTH.VN - Trong hai ngày 23 và 24/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các chính sách thuộc các lĩnh vực bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và giảm nghèo bền vững cho 160 cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội ở các xã, phường, thị trấn và 9 huyện, thị xã, TP. Huế.

Các đại biểu được trang bị kiến thức về cách giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và giảm nghèo bền vững, như: Tổng quan về chính sách trợ giúp xã hội, nội dung Nghị định 103 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội... Đồng thời, được hướng dẫn quy trình cập nhật dữ liệu đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cơ sở dữ liệu toàn quốc.

Minh Hiền

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP