06/10/2016 - 21:36

Phổ biến chính sách rà soát hộ nghèo, cận nghèo

TTH - Ngày 6/10, Sở Lao động TB&XH tổ chức hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. Sở Lao động TB&XH đã hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, người khuyết tật, như: quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm; hướng dẫn sử dụng các loại mẫu giấy đăng ký, danh sách, phiếu rà soát, biểu tổng hợp; cách thức tổ chức thực hiện; hướng dẫn điền thông tin phiếu điều tra thông tin hộ nghèo; cận nghèo...

Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, từ đó, có lộ trình xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn.

Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP