14/07/2015 - 19:31

Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

TTH - Đó là nội dung hội nghị do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 14/7. Đến dự có các ông: Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

Tại hội nghị, ông Bùi Nguyên Súy đã phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005). Với nhiều điểm mới 2 luật này đã thiết lập được trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn giản, nhanh chóng, công khai, minh bạch và có hiệu quả; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát huy quyền dân chủ của Nhân dân.

Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị và địa phương. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo....                                       

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP