05/05/2015 - 17:55

Phổ biến Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 cho hơn 300 doanh nghiệp

TTH - Ngày 5/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị phổ biến và giới thiệu những nội dung quan trọng của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 được đánh giá là cuộc đột phá về thể chế, có nhiều điểm mới cơ bản, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi gia nhập và rút khỏi thị trường; được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là có tính cải cách mạnh mẽ, đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình tự do hóa kinh doanh ở nước ta.

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP