23/06/2017 - 21:50

Phổ biến Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

TTH - Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính giới thiệu Luật Ngân sách nhà nước 2015 sáng 23/6 với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, lãnh đạo Vụ NSNN và 170 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Luật NSNN đã bổ sung nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời tiếp thu các thông lệ quốc tế về quản lý, điều hành ngân sách.

* Cùng ngày, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Sở Nội vụ phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch, công an các xã thị trấn, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 gồm 9 chương với 68 điều quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

THANH HƯƠNG - HẢI HUẾ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP