Kinh tế Kinh tế

08/09/2017 - 21:21

Phổ biến Luật Quản lý ngoại thương, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TTH.VN - Đây là 2 luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2018 được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh quán triệt sáng 8/9.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị được nghe các báo cáo viên quán triệt các nội dung cơ bản của 2 luật trên, những điểm mới, nổi bật của các luật mới, giải đáp các thắc mắc; trên cơ sở đó để mỗi cấp, mỗi ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan tiếp tục tổ chức các bước triển khai thi hành để đưa các đạo luật này sớm đi vào cuộc sống.

Liên Minh

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP