29/08/2018 - 18:43

Phổ biến Nghị định 81 của Chính phủ về xúc tiến thương mại

TTH - Chiều 29/8, Sở Công thương tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định 81 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 và thay thế Nghị định 37/2006.

Nghị định 81 đưa ra nhiều quy định mới, tạo điều kiện thông thoáng hơn cho doanh nghiệp về hoạt động xúc tiến như tăng hạn mức khuyến mại, giảm giá của hàng hoá, dịch vụ, trách nhiệm của thương nhân trong thực hiện thông báo khuyến mại, hoạt động quản lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền...

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP