02/11/2017 - 18:55

Phổ biến quy trình về công tác cán bộ và quán triệt Nghị quyết TW 6 (khóa XII)

TTH - Những nội dung này được Thành ủy Huế triển khai sáng 2/11 với sự tham dự của trên 200 cán bộ chủ chốt toàn thành phố.

Theo đó, Thành ủy Huế đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung quy hoạch ủy viên ban chấp hành, ủy viên BTV Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, có 4 nội dung quan trọng gồm: đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số; vấn đề đổi mới cơ chế quản lý, tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP