30/08/2017 - 08:19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính kiểm tra công tác giảm nghèo ở A Lưới

TTH - Để có giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã có buổi làm việc với UBND các xã Hồng Vân, Hồng Thủy về công tác giảm nghèo năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 trong sáng 29/8.

Đây là 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện A Lưới; trong đó, Hồng Thủy có 266 hộ (chiếm 35,05%), Hồng Vân có 441 hộ nghèo trên tổng số 781 hộ (chiếm 56,46%), cao nhất tỉnh. Các tiêu chí về hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều ở 2 xã này chủ yếu như thiếu nước sinh hoạt, nhà vệ sinh và thiếu đất, kiến thức sản xuất.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các xã cần thống nhất nội dung cụ thể trong công tác giảm nghèo phù hợp với thực tế địa phương; thường xuyên khảo sát các hộ nghèo, cận nghèo, xác định rõ nguyên nhân và nhu cầu của các hộ nghèo để có giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020 với chỉ tiêu giảm hộ nghèo 4%/năm.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP