Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

17/12/2016 - 10:50

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: DN nông nghiệp phải phát triển mạnh hơn nữa

TTH.VN - Chiều 16/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn đại biểu tham dự Lễ tôn vinh sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu, doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức.

Đoàn gồm gần 100 đại biểu là các nhà nông sáng chế, các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của cả nước, do ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu.

Thay mặt Tổng hội, ông Hồ Xuân Hùng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thành dự án Luật về Hội để tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội của nông dân hoạt động hiệu quả hơn; Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách để thu hút nhiều hơn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp lớn sản xuất vaccine thú y; Chính phủ cần nghiên cứu lập Quỹ xây dựng nông thôn mới tại vùng biên giới, hải đảo.

Các thành viên trong đoàn đã báo cáo lãnh đạo Chính phủ về những nỗ lực trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thức ăn chăn nuôi, vaccine thú y, phân bón… Đặc biệt đây đều là các doanh nghiệp, cá nhân sáng chế đã tổ chức được các mô hình liên kết sản xuất, đưa các sản phẩm của mình vào nông thôn, nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được đón tiếp các đại diện tiêu biểu vừa được Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tôn vinh, cho biết nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông) là vấn đề chiến lược trong chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước. Các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng nhấn mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa. Quốc hội cũng có Nghị quyết về tam nông và Chính phủ cũng đã triển khai kế hoạch phát triển tam nông bằng các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

“Khung khổ pháp lý cho phát triển tam nông đã được Đảng, Nhà nước xác định rất rõ cho 5 năm tới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chúng ta đang thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm dựa trên hai yếu tố là tổ chức lại sản xuất và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật. Do vậy, sản xuất nông nghiệp không chỉ phát triển về số lượng mà phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Để thực hiện được điều đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc dẫn dắt nông dân tổ chức lại sản xuất thông qua các hợp tác xã kiểu mới, các nông trại, gia trại có áp dụng công nghệ cao.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ nhận rõ những hạn chế của chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và đang tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng. Bên cạnh đó, Chính phủ đang trình Luật Doanh nghiệp nhỏ và và vừa để hỗ trợ các nguồn lực về tài chính, đất đai giúp nhóm doanh nghiệp này vươn lên, có chính sách khuyến khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp và tập trung vào phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, trong đó có cả lĩnh vực nông nghiệp.

“Chính phủ rất mong các doanh nghiệp đã hoạt động trong lĩnh vực này rồi thì phát huy tinh thần dẫn dắt, hỗ trợ hợp tác xã, nông dân phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp hiện đại, dựa trên các nghiên cứu, sáng tạo của các doanh nghiệp là thành viên của Tổng hội”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ.

Về các kiến nghị của Tổng hội, Phó Thủ tướng cho biết, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật này và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sớm thông qua. Về Quỹ phát triển nông nghiệp, nông thôn biên giới hải đảo, Tổng hội phối hợp thảo luận kỹ với các bộ, ngành liên quan để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình với đề xuất phát triển các doanh nghiệp lớn sản xuất vaccine thú y và hỗ trợ chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng mong muốn Tổng hội tiếp tục củng cố bộ máy, phát triển hội viên, tham gia mạnh mẽ vào quá trình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển hợp tác quốc tế; mong các nhà nông sáng tạo sớm phát triển trở thành các doanh nghiệp mạnh.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP