Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

22/06/2016 - 19:10

Phối hợp công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

TTH - Trước tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) đang gia tăng...

Trước tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) đang gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh rà soát, phân loại các doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, lưu ý đối với các doanh nghiệp nợ quá lâu không có khả năng thanh toán hoặc không còn tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp; đẩy mạnh tiến độ thu, thu nợ tiền BHXH, BHYT; đồng thời, tìm các giải pháp phù hợp đối với từng đơn vị, doanh nghiệp đang gặp khó khăn để tháo gỡ, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nộp tiền BHXH, BHYT cho người lao động.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP