09/07/2015 - 21:10

Phối hợp đảm bảo an ninh tư tưởng- văn hóa

TTH - Sáng 9/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh tư tưởng - văn hóa trên địa bàn. Tham dự có bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ

Hai bên đã thống nhất 7 nội dung phối hợp công tác. Trong đó, đáng chú ý là việc đấu tranh, phê phán những hành vi tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đảm bảo an ninh tư tưởng trên địa bàn. Phối hợp có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP