03/07/2015 - 07:33

Phối hợp ngăn chặn các loại tội phạm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

TTH - Nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT), chiều 2/7, Sở TT&TT và Công an (CA) tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh. Qua đó phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm luật trong lĩnh vực trên, đồng thời đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động TT&TT để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Quy chế phối hợp giữa CA tỉnh và Sở TT&TT, trong đó trực tiếp là các đơn vị trực thuộc góp phần phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; trực tiếp thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực TT&TT.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP