Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

28/01/2019 - 12:06

Phối hợp tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2019

TTH.VN - Sáng 28/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) 2018, ký kết phối hợp tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ 2019.

Đại tá Võ Đức Hưng (ở giữa), Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen các đơn vị hoàn thành tốt công tác phối hợp

Năm 2018, việc phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các ban, ngành cấp tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền nhiệm vụ QS, QP năm vừa qua có những chuyển biến tích cực, hiệu quả và đạt chất lượng. Nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân... được nâng lên; ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, tạo niềm tin tuyện đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; tiếp tục xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn trong mọi thời điểm, góp phần thực hiện thắng lợi sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dịp này, các cơ quan, sở, ban, ngành, đơn vị ký kết phối hợp tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2019. Bộ CHQS tỉnh cũng khen thưởng 8 cá nhân và 8 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP