Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

15/12/2016 - 19:32

Phối hợp vận động, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm

TTH - Sáng 15/12, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức triển khai chương trình phối hợp về “Vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm” giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị, ban, ngành, tổ chức Mặt trận – đoàn thể chính trị xã hội trong toàn tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng và nhân rộng các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm...

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, UBMTTQ Việt Nam và UBND tỉnh chọn TP. Huế và TX. Hương Trà để xây dựng đơn vị làm điểm. Phấn đấu năm 2017 – 2020 có ít nhất 50% - 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% HTX, doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP