29/02/2012 - 16:41

Phối hợp “vận động phụ nữ các dân tộc biên giới, hải đảo” giai đoạn 2011-2016

TTH - Ngày 28/2, Hội LHPN huyện A Lưới phối hợp với cụm biên phòng tuyến núi tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ các dân tộc biên giới, hải đảo” giai đoạn 2006- 2011 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016.

5 năm qua, Hội LHPN A Lưới và cụm biên phòng tuyến núi đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống mua bán người...; các hiệp định, quy định biên giới và chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng cho 5.672 lượt hội viên phụ nữ.

Tại hội nghị, Hội LHPN A Lưới và các đồn biên phòng tuyến núi tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016 với các nội dung tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ các xã biên giới thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
 
Bá Trí
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP