Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

26/07/2016 - 08:22

Phối hợp xây dựng cơ sở biên phòng vững mạnh

TTH - Thông qua Quy chế phối hợp, Đảng ủy, chính quyền xã Vinh Xuân (Phú Vang) và cấp ủy, chỉ huy Đồn biên phòng Vinh Xuân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn biên giới biển…

Thực hiện chủ trương phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện ủy các huyện có biên giới, bờ biển, tháng 10/2010, “Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng với Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới” trên địa bàn tỉnh được ký kết. Từ chủ trương đó, Đồn biên phòng Vinh Xuân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Vinh Xuân trong lãnh đạo thực hiện các mặt công tác.

Quy chế phối hợp được quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Vinh Xuân và các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ các thôn của xã Vinh Xuân. Cấp ủy Đồn Vinh Xuân và Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quy chế đạt hiệu quả. Đồn thường xuyên thông báo kịp thời cho Thường vụ Đảng ủy và UBND xã về tình hình biên giới, vùng biển, đảo, các chủ trương, nhiệm vụ công tác biên phòng và tình hình có liên quan đến địa bàn.

Đảng ủy, chính quyền xã Vinh Xuân thường xuyên thông báo cho cấp ủy, chỉ huy đồn biên phòng về tình hình, nhiệm vụ, chủ trương lớn của địa phương để xây dựng kế hoạch phối hợp hiệu quả. Chỉ huy đồn và cán bộ phụ trách địa bàn được mời tham dự các hội nghị của Đảng ủy, HĐND và UBND xã bàn về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, cũng như các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng mà địa phương xét thấy cần có sự phối hợp, hỗ trợ từ phía Đồn biên phòng. Đáng chú ý, trong năm qua, xã và Đồn biên phòng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Ông Trần Văn Đê, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Xuân cho biết: “Đồn Biên phòng Vinh Xuân thường xuyên bố trí lực lượng cắm xã và bám sát địa bàn để phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, nhờ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH. Đồn còn trực tiếp vận động các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nhiều nhà tình thương cho giáo dân trên địa bàn xã. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ của đồn đóng góp hàng trăm ngày công xây dựng, với trị giá hàng chục triệu đồng...”.

Điểm nổi bật, Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc nắm tình hình và bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp lễ, tết. Trong hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhờ có sự tham mưu phối hợp chặt chẽ của đồn nên xã Vinh Xuân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã giúp địa phương huấn luyện hằng trăm lượt dân quân; phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, quán triệt về biên giới, biển - đảo, về thực hiện các chương trình quốc gia tại các thôn, cụm dân cư trên địa bàn xã. Đơn vị còn tham mưu lên các cấp xây dựng lực lượng dân quân biển và tích cực tham gia phối hợp thực hiện nhiều chương trình, dự án giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Thượng tá Nguyễn Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân khẳng định: “Với phương châm “đồn mạnh trên cơ sở địa phương mạnh, địa phương mạnh trên cơ sở đồn mạnh”, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đồn sẽ tiếp tục phối hợp cùng Đảng ủy, chính quyền xã Vinh Xuân tập trung gắn công tác giữ vững quốc phòng - an ninh với tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng các mô hình Nhân dân tự quản và tích cực phối hợp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Từ những chủ trương, biện pháp đúng đắn, trong nhiều năm qua, xã Vinh Xuân và Đồn biên phòng còn phối hợp giải quyết tốt chủ trương sắp xếp lại nò sáo trên đầm phá, bố trí qui hoạch các khu đánh bắt, khu nuôi trồng thủy, hải sản, giải phóng luồng lạch cho tàu thuyền đi lại. Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã tiến hành xử lý nhiều vụ dùng xung điện đánh bắt thủy, hải sản; hỗ trợ ca nô và lực lượng giúp xã Vinh Xuân tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP