10/07/2020 - 15:53

Phối hợp xử lý có hiệu qủa các tình huống

TTH - Theo Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2020-2025.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Lê Sáu

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đại tá Hoàng Văn Nhân cho biết:

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra.

Nổi bật, chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS- QP) địa phương ngày được nâng cao. Đảng bộ cũng tham mưu đầu tư cho nhiệm vụ QS - QP địa phương, quy hoạch thế trận gắn với tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT), chỉ đạo hoàn thành diễn tập KVPT tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã bảo đảm chất lượng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp bảo đảm nghiêm túc, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy đã đề ra nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khâu đột phá về xây dựng Đảng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu từng cấp ủy, chi bộ”. Thực hiện tốt Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ và đảng viên.

Trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vững về lập trường, tư tưởng, chính trị cần có những giải pháp nào?

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đây là yếu tố quan trọng, quyết định hàng đầu bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng trong mọi tình huống.

Tăng cường quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng đề cao cảnh giác; chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị...

Vậy về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo LLVT tỉnh giai đoạn 2020-2025 gồm những nội dung nào, thưa đồng chí?

Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định tập trung vào hai khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, phát huy hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, chúng tôi xác định 3 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao toàn diện thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 137/145 cơ sở xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện (đạt 94,5%, tăng 6,35%), 100% cụm đạt khá và an toàn làm chủ và chủ động, kịp thời phối hợp với các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, 100% cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Thảo (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP