28/10/2015 - 14:45

Phong Bình nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng

TTH - Đội ngũ cán bộ chủ chốt được kiện toàn, chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng được nâng lên đã góp phần tạo nên luồng sinh khí mới ở vùng đất Phong Bình (Phong Điền).

 
 Sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020, Phong Bình tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng
Nhờ các chi bộ luôn kịp thời động viên và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng, từ đầu năm 2015 đến nay, Đảng bộ Phong Bình đã phát triển thêm 11 đảng viên mới và thông qua 9 hồ sơ đề nghị cấp trên xem xét kết nạp.

Đảng bộ Phong Bình hiện có 21 chi bộ (12 chi bộ thôn), với 178 đảng viên. Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở, Đảng ủy Phong Bình chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện chủ trương 100% đảng viên đều tham gia công tác ở thôn, từ công tác Đảng, chính quyền đến đoàn thể… Vì thế, mọi nghị quyết, kế hoạch, đề án của Đảng ủy, HĐND, UBND đều được quán triệt sâu rộng đến toàn thể Nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, các chi bộ đã kịp thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở xã để làm tốt công tác vận động người dân tham gia.

Mỗi nhiệm vụ, một nghị quyết
Thôn Đông Trung Tây Hồ là một điển hình trong phong trào huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Sau khi tiếp nhận chủ trương, chi bộ thôn đã kịp thời xây dựng nghị quyết chuyên đề, quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phối hợp với các đoàn thể trong thôn vận động người dân thực hiện với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. 
Nhờ thông suốt đường lối, chủ trương, người dân trong thôn tự bàn bạc, thực hiện những phần việc một cách tự chủ, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Từ năm 2010 đến nay, người dân tự nguyện huy động ngày công, tiến hành bê tông hóa gần 3,4km đường giao thông, đóng góp kinh phí đối ứng gần 300 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi có chủ trương vận động hiến đất nông nghiệp để xây dựng hệ thống đê bao, bà con đồng tình hưởng ứng hiến gần 12.000m2 để thực hiện, trong đó có nhiều gia đình đảng viên gương mẫu đi đầu. Bà Nguyễn Thị Lớn, Bí thư Chi bộ thôn Đông Trung Tây Hồ khẳng định: “Chính sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của chi bộ, những việc làm cụ thể của từng đảng viên, người dân đã chung tay thực hiện tốt các tiêu chí đề ra...”.
Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thôn Đông Phú đã tập trung phân công đảng viên phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng để tăng thêm sức trẻ cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Các đồng chí trong cấp uỷ và đảng viên được phân công phụ trách cụm dân cư thường xuyên sinh hoạt định kỳ với cơ sở để nắm bắt khó khăn, kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Bí thư Chi bộ thôn Đông Phú - ông Lê Phước Thạnh nói rằng: “Xác định được tầm quan trọng của công tác này, chúng tôi tập trung xây dựng nghị quyết về phát triển đảng với nhiều giải pháp tạo nguồn nhằm đảm bảo yêu cầu thực tế đặt ra”.
Qua tìm hiểu, đối với mỗi nhiệm vụ, các chi bộ ở đây đều xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện. Quá trình xây dựng nghị quyết, các chi bộ đã phát huy được trí tuệ tập thể, đảng viên nhất là đề ra được các giải pháp tổ chức thực hiện mang tính khả thi và sát thực tế.
Bồi dưỡng nhân tố mới
Ông Nguyễn Đình Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Phong Bình cho biết: Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng địa bàn, đơn vị để kịp thời nắm bắt những mặt yếu, mặt mạnh và có sự quan tâm đúng mức đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Đảng ủy đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng cho chi ủy, bí thư chi bộ về cách thức lề lối làm việc, kịp thời kiểm tra và động viên đối với các hoạt động của chi bộ, giúp chi bộ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình…
Đảng ủy Phong Bình thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra Đảng. Công việc trọng tâm mà UBKT Đảng ủy Phong Bình tập trung thực hiện là kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng ủy đề ra. “Công tác kiểm tra, giám sát không phải những vấn đề xa vời mà rất thiết thực, cụ thể là giúp dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, giảm nghèo và tiến tới làm giàu…” – Bí thư Nguyễn Đình Ngọc khẳng định.
Song song, Đảng ủy xã quan tâm việc nâng cao bồi dưỡng trình độ, nhận thức chính trị cho đảng viên; đào tạo và bồi dưỡng các nhân tố mới. Hiện tại, Đảng ủy cử 7 đồng chí đi học đại học hệ vừa học vừa làm, 5 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Các chi bộ luôn tập trung kiểm điểm công tác triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, về việc kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đánh giá trách nhiệm của tập thể đối với việc xây dựng và ban hành các quyết định của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mình.
Những kết quả mà Đảng bộ xã Phong Bình đạt được ngày càng khẳng định vai trò của đảng viên và chi bộ Đảng tại cơ sở. Đây chính là yếu tố quan trọng để mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, nâng cao hơn nữa vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP