Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

28/08/2020 - 20:06

Phòng chống dịch nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

TTH.VN - Chiều 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, lơ là, tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch với những biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất. Phòng chống dịch nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong học tập, lao động và sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận tại cuộc họp 

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch nên việc này luôn được siết chặt. Nhằm thống nhất giải quyết thủ tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã có văn bản hướng dẫn thủ tục cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân từ các vùng có dịch có nhu cầu đến Thừa Thiên Huế thực thi công vụ. Đề nghị các tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm theo hướng dẫn này để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, chúng ta đã bình tĩnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, không chủ quan, do đó, đã đạt nhiều kết quả đáng mừng. Nhiều chủ trương đúng, hiệu quả, kịp thời đã được đưa ra, thực hiện tốt trong xã hội. Việc đề cao cảnh giác để dịch không xâm nhập vào các địa bàn dân cư là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Đề nghị các địa phương, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò tham mưu, đề xuất xử lý nhanh, kịp thời, báo cáo Ban chỉ đạo những khó khăn vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý. Cần tiếp tục làm tốt và hiệu quả hơn nữa công tác truyền thông và thông tin để người dân luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không để người dân hoang mang. Tăng cường vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

"Phòng chống dịch là quan trọng nhưng đảm bảo an sinh xã hội, thu nhập cho người lao động cũng quan trọng không kém. Đề nghị các địa phương có phương án cụ thể để phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu hoạch vụ hè thu, làm tốt công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch tốt nhất để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trở lại trường học" Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP