Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

04/11/2014 - 05:39

Phong Điền: 45 hợp tác xã hoạt động hiệu quả

TTH - Tính đến ngày 3/11, toàn huyện Phong Điền có 54 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả với 32.118 thành viên, số vốn hoạt động gần 72 tỷ đồng.

Phần lớn, các HTX hoạt động trên các lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp, doanh thu bình quân mỗi năm của mỗi HTX là 1.178 triệu đồng. Một số HTX đạt doanh thu cao như: HTX Điền Hòa: 11 tỷ đồng; Kế Môn: 3,1 tỷ đồng; Vân Trình: 4,4 tỷ đồng; Hòa Mỹ: 2,8 tỷ đồng; Hiền Lương: 673 triệu đồng. Có 20 HTX chia lợi nhuận cho các thành viên, cao nhất 35 triệu đồng/người và thấp nhất khoảng 3,8 triệu đồng/người.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP