04/03/2019 - 20:16

Phong Điền: 81 học viên tham gia lớp đối tượng Đảng khóa II năm 2019

TTH.VN - Sáng 4/3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phong Điền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2019.

Tham gia khóa học có 81 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Từ ngày 4 đến 7/3, các học viên được nghiên cứu, trang bị những kiến thức thông qua 5 chuyên đề chính: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP