18/12/2015 - 18:07

Phong Điền, A Lưới bàn nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016

TTH - Trong 2 ngày 18 và 19/12, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. Năm 2015 kinh tế - xã hội huyện Phong Điền tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, 15/15 chỉ tiêu đều đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 20%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 35% đạt 1.892 tỷ đồng; thương mại dịch vu tăng 15% đạt 1.320 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 10% so với năm 2014 đạt giá trị 1.870 tỷ đồng; trong đó, lâm nghiệp tăng 5% và ngư nghiệp tăng 11%; thu ngân sách trên địa bàn 110 tỷ đồng...

Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Phong Điền phấn đấu thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu chủ yếu, với 3 chương trình trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phong Điền tập trung 9 giải pháp quan trọng. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch; đầu tư xây dựng, quy hoạch và quản lý đô thị; thu ngân sách; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

* HĐND huyện A Lưới khoá X (nhiệm kỳ 2011-2016) tiến hành kỳ họp thứ 11 trong ngày 17 và 18/12. Năm qua, tình hình kinh tế - xã hội huyện A Lưới tiếp tục chuyển biến tích cực, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14,3%; trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 49,9%, tăng 9%; công nghiệp, xây dựng, TTCN chiếm 37,5%, tăng 18%; dịch vụ tăng 21%; có 17/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

HĐND huyện tập trung thảo luận quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016; thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015; báo cáo về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10; kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đồng thời, HĐND huyện tiến hành thảo luận và thông qua 7 nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống, kinh tế- xã hội; miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011- 2016.

Phong Anh-Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP