09/03/2017 - 20:21

Phong Điền: Bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã

TTH - Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021 do huyện Phong Điền tổ chức ngày 9/3 có 110 đại biểu đến từ thị trấn Phong Điền, các xã Phong Thu, Phong Hòa và Phong Hiền tham gia.

Các đại biểu được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP