24/12/2014 - 17:42

Phong Điền bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 70 tỷ đồng

TTH - Năm 2014, huyện Phong Điền có 32 dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (16 dự án chuyển tiếp năm 2013).

Qua đó, UBND huyện Phong Điền đã phê duyệt 77 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 1.859 đối tượng bị ảnh hưởng với tổng giá trị hơn 70 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 19.000 ha (đạt 94,09% diện tích đất). Đây là điều kiện thuận lợi để Phong Điền giải quyết rốt ráo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP