08/10/2015 - 17:40

Phong Điền cần ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất và sự nghiệp giáo dục

TTH.VN - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tại buổi làm việc với huyện Phong Điền vào ngày 8/10 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 và xác định kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Điền, dự ước năm 2015 có 12/15 chỉ tiêu hoàn thành so với nghị quyết, giá trị sản xuất bình quân tăng 21,7%. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 10%, sản lượng lương thực có hạt đạt 16,7 ngàn tấn, tăng gần 600 tấn. Các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như ném, sen, thanh trà được tiếp tục duy trì có hiệu quả; mô hình sản xuất theo cánh đồng liên vùng, cánh đồng mẫu lớn được đẩy manh; đàn trâu, bò, lợn nạc hóa đang phát triển tốt; nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm trên cát đang tiếp tục phát triển với sản lượng tôm nuôi khoảng 724,9 tấn. Hoạt động của các nhà máy công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, KCN Phong Điền đã được các nhà đầu tư đăng ký hạ tầng trên diện tích 550/700 ha. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 105 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch, tăng 5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 2.000 tỷ đồng; toàn huyện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Các lĩnh vực văn hóa – xã hôi, y tế, giáo dục, môi trường đạt kết quả cao nhờ sự tập trung chỉ đạo và sự đồng thuận cao trong Nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Quốc phòng an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, Phong Điền phấn đấu giá trị sản xuất tăng 15-17%, trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 44%, nông – lâm –  ngư nghiệp chiềm 32%, dịch vụ chiếm 24%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 60 ngàn tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.000 tỷ đồng; lao động được đào tạo nghề đạt trên 48%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; xây dựng từ 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, trong đó chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển công nghiệp, thu ngân sách nhà nước rất đáng mừng. Đây là tiền quan trọng phát triển KT-XH năm 2016 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của huyện.

Về kế hoạch năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện rà lại các chỉ tiêu tăng trưởng cho phù hợp hơn. Trong phát triển KT-XH, phải ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất và sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Đầu tư nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, tạo hàng hóa xuất khẩu; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, phát triển kinh tế trang trại; trong nuôi trồng thủy sản phải gắn với quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển năng lực sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn bằng các chế độ chính sách ưu tiên. Tăng cường công tác đào tạo nghề để chuẩn bị lực lượng lao động lành nghề cho các dự án trong KCN; hỗ trợ sản xuất và quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề; phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị di sản, trong đó nghiên cứu, đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ bảo tồn nhà cổ tại làng cổ Phước Tích. Tập trung quyết liệt công tác quy hoạch. Đẩy mạnh công tác CCHC gắn với ứng dụng CNTT và hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP