21/09/2015 - 18:49

Phong Điền có 167 mô hình “Dân vận khéo”

TTH - Qua 5 năm (2010 – 2015), toàn huyện Phong Điền có 167 mô hình “Dân vận khéo” ở 148/148 thôn, bản, cụm dân cư.

Trong đó, có nhiều mô hình hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn. Điểm nhấn, từ phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong huyện đã vận động Nhân dân hiến 462.585m2 đất, đóng góp 23 tỷ đồng và 21.967 ngày công lao động để làm mới, nâng cấp sửa chữa nhiều đường giao thông kiên cố hóa kênh mương nội đồng phục vụ dân sinh, tạo bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP