Kinh tế Xây dựng - Giao thông

20/01/2014 - 17:02

Phong Điền đầu tư 170.893 triệu đồng bê tông hóa trên 126km đường giao thông nông thôn

TTH - Đến nay, huyện Phong Điền đầu tư 170.893 triệu đồng để nâng cấp, xây dựng và bê tông hóa trên 126km đường giao thông nông thôn.

Trong số 13/16 xã, thị trấn triển khai xây dựng nông thôn mới, có 7 xã đạt từ 13-16 tiêu chí; 4 xã đạt 11-12 tiêu chí và 2 xã đạt 9 tiêu chí. Đặc biệt, xã Phong Hải hiện đạt 16 tiêu chí và Phong An đạt 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Phong Điền đã và đang tập trung ưu tiên các nguồn vốn, tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 2 xã Phong An và Phong Hải đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014; có 30-35% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP