Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

11/05/2016 - 05:31

Phong Điền đẩy mạnh cải cách hành chính

TTH - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC), Phong Điền đã triển khai thực hiện công tác CCHC một cách tích cực, đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước...

Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận “một cửa” huyện Phong Điền

Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC

Xác định là 1 trong 3 chương trình trọng điểm, hàng năm, UBND huyện Phong Điền đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC); công khai minh bạch các TTHC trên tất cả các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa từ huyện đến xã, thị trấn. Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tập trung ban hành nhiều văn bản pháp quy nhằm chấn chỉnh công tác chỉ đạo, quản lý hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyên Phong Điền khẳng định: Chúng tôi xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời là giải pháp quan trọng, nên thời gian tới, UBND huyện, đứng đầu là chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nội dung về CCHC. Theo đó, lãnh đạo huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm tra đột xuất công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để chấn chỉnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi có sai phạm xảy ra.

Chị Hoàng Thị Hiền, trú tại xã Phong An (Phong Điền) cho biết, vừa qua, bố mẹ chị tặng cho chị thửa đất tại thị trấn Phong Điền với diện tích 312,5m2. Sau khi nộp các hồ sơ thủ tục tại Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), chỉ 15 ngày sau chị đã được cấp GCNQSDĐ, chị đỡ tốn công sức đi lại.

Thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số xã, thị trấn của Phong Điền, chúng tôi nhận thấy hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân cơ bản được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng. Số hồ sơ, công việc trả chậm hơn thời gian quy định không nhiều, chủ yếu do tính chất phức tạp của vụ việc. Ông Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Điền Lộc khẳng định, việc công chứng giấy tờ được xử lý ngay trong buổi. Còn đối với hồ sơ TTHC của tổ chức và công dân đến giao dịch, việc tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện theo đúng quy định đã niêm yết công khai.

Tại Phòng TN-MT, từ đầu năm 2016 đến nay đã tiếp nhận 46 hồ sơ, giải quyết 45 hồ sơ, chỉ còn 1 hồ sơ quá hạn. Ông Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng TN-MT huyện cho biết, phòng đang thiếu biên chế, nhưng vẫn đảm bảo công việc được giải quyết trôi chảy do cán bộ của phòng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện phòng đã rà soát lại các TTHC đang áp dụng để đề xuất rút gọn lại thời gian một số TTHC như: Đăng ký biến động đất đai, giao đất, cho thuê đất…

Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước

Chương trình CCHC huyện Phong Điền trong những năm qua được quan tâm từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, bộ máy hành chính Nhà nước cho đến việc thực hiện phân cấp quản lý, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông… Đáng chú ý, công tác quản lý, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ công chức được huyện hết sức lưu ý. Tùy theo tính chất công việc, nhiệm vụ từng đơn vị và trình độ, chuyên môn của từng cán bộ, công chức mà UBND huyện sắp xếp, bố trí phù hợp.

Tuy vậy, so với yêu cầu của công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước ở cấp huyện thì ở Phong Điền vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số văn bản quy phạm pháp luật do cấp huyện, cấp xã ban hành về các lĩnh vực có nơi, có lúc còn sai sót. Năng lực, kinh nghiệm thực tế của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã một số nơi vẫn còn hạn chế nên đôi lúc xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận, phân loại hồ sơ hành chính để chuyển giao cho bộ phận tham mưu giải quyết. Công tác phối hợp giữa các bộ phận chưa đồng bộ dẫn đến hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đạt yêu cầu đặt ra…

Tại hội nghị triển khai kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, huyện Phong Điền chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, tập trung xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước từ cấp xã, thị trấn đến huyện thành một hệ thống hoàn thiện, hiện đại, thông suốt. Tăng cường công tác rà soát để cải cách TTHC theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” ở tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở, đảm bảo cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định pháp luật. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu của Nhân dân; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi thu hút đầu tư, huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP