Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/05/2014 - 17:47

Phong Điền: Hiệu quả bước đầu của “Cánh đồng mẫu”

TTH.VN - Sau khi trừ mọi chi phí, mô hình đem lại cho hộ sản xuất mức lãi gần 9 triệu đồng/ha

Ngày 6/5, huyện Phong Điền tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình sản xuất lúa “Cánh đồng mẫu” tại hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh An (xã Phong Bình).

Mô hình “Cánh đồng mẫu” được triển khai trên diện tích 26 ha với 105 hộ tham gia. Trong đó, UBND huyện Phong Điền hỗ trợ giống lúa khang dân nguyên chủng, HTXNN Vĩnh An đầu tư ứng trước vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho toàn bộ số hộ tham gia mô hình.


Mô hình “Cánh đồng mẫu” tại hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh An

Qua thăm đồng, năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha. Sau khi trừ mọi chi phí, mô hình “Cánh đồng mẫu” đem lại cho hộ sản xuất mức lãi gần 9 triệu đồng/ha.

Theo đánh giá bước đầu, hiệu quả của mô hình này là động lực giúp nông dân tự nguyện dồn điền đổi thửa, quy hoạch thiết kế lại đồng ruộng… làm nền tảng cho sản xuất lúa theo hướng an toàn và xây dựng thương hiệu lúa gạo của địa phương.

Trần Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP