Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

25/03/2015 - 07:12

Phong Điền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng phát triển 8 mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp

TTH - Năm 2015, UBND huyện Phong Điền đã trích 1,5 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp nông nghiệp để hỗ trợ, nhân rộng và triển khai 8 mô hình mới trên lĩnh vực sản xuất nông -lâm-ngư nghiệp.

Đó là các mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao CXT30 và Huế số 1 (32 ha) ở 3 xã: Phong Hòa, Phong Bình và Phong Hiền; mô hình sản xuất rau sạch theo hướng hữu cơ, khép kín (3 ha) ở các xã: Điền Lộc, Phong Hiền, Phong An; mở rộng diện tích trồng ném trên địa bàn huyện (100 ha); mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học của 30 hộ (gà ta, lợn 3/4 máu ngoại) ở Phong An, Phong Mỹ, Phong Hiền; mô hình nuôi ong lấy mật ở Phong Xuân, Phong Sơn, Phong Mỹ; mô hình nuôi cua thương phẩm xã Điền Hải; mô hình phát triển trang trại tổng hợp xã Phong Sơn, Phong Xuân, Điền Hòa, Điền Môn; mô hình cải tạo vườn tạp.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP