Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

17/08/2014 - 04:28

Phong Điền: Hơn 55 tỷ đồng nâng cao chất lượng đàn bò

TTH.VN - Từ năm 2014-2016, Phong Điền sẽ nhập mới 1.800 con bò cái lai để thay thế và tăng đàn bò chất lượng cao

Cùng với việc nhập 1.800 con bò cái lai, sẽ phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo để tạo ra đàn bò lai có năng suất cao, từng bước nâng cao tầm vóc đàn bò thịt; đồng thời quy hoạch phát triển diện tích trồng cỏ, trồng mới 37 ha cỏ để nuôi bò.

Dự án được thực hiện trên địa bàn 11 xã, thị trấn gồm: Phong Sơn, Phong Thu, Phong Hoà, Phong Hiền, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc và thị trấn Phong Điền từ vốn vay ngân hàng, vốn ngân sách địa phương và của các hộ gia đình thực hiện dự án với tổng kinh phí đầu tư hơn 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện trích ngân sách thêm 6,6 tỷ đồng hỗ trợ chênh lệch lãi suất để mua bò giống, hỗ trợ xây dựng chuồng trại, bảo hiểm thụ tinh nhân tạo, bảo hiểm thú y, phòng chống dịch bệnh, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi…                     

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP