11/08/2015 - 17:49

Phong Điền: Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng

TTH - Sáng 11/8, UBND huyện Phong Điền, Ban Thi đua - Khen thưởng Thừa Thiên Huế, Sở Nội Vụ Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các trường học và UBND 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ giúp trong đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.        

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP