20/07/2015 - 18:16

Phong Điền: Nhiều chỉ tiêu đạt 55-60% kế hoạch

TTH - Sáng 20/7, Kỳ họp HĐND huyện Phong Điền lần thứ 10, khóa V chính thức khai mạc. Trong thời gian 2 ngày (20 và 21/7), kỳ họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng qua; bàn, bổ sung các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2015...

Trong 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết HĐND huyện đề ra một số chỉ tiêu đạt gần 55% so với kế hoạch như: Tổng thu ngân sách theo phân cấp trên địa bàn; tổng sản lượng lương thực có hạt... Một số chỉ tiêu đạt trên 60% kế hoạch, như bê tông hóa giao thông nông thôn... Nông nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ vẫn là những lĩnh vực chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở Phong Điền. Bên cạnh những kết quả đạt được kỳ họp đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đóng góp nhiều ý kiến, đề ra các giải pháp quan trọng để thực hiện kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP