14/10/2015 - 18:13

Phong Điền: Nhiều giải pháp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

TTH.VN - Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn huyện có 4/13 xã (đạt 30,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phòng, tránh lụt bão và cứu hộ, cứu nạn. 

Chiều 14/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền khai mạc Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3, khóa XIII, nhằm thực hiện và thông qua nhiều nội dung quan trọng có liên quan đến chương trình công tác, quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBKT Huyện ủy, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2015.

9 tháng qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện không ngừng phát triển; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt cao hơn so với cùng kỳ (đạt 84,9% dự toán giao); tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 146 tỷ đồng; đã đào tạo nghề cho 1.241 lao động, giải quyết việc làm mới cho 1.381 lao động; kết nạp 60 đảng viên mới…

Phong Điền phấn đấu đến cuối năm 2015, có 4/13 xã (đạt 30,1%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phòng, tránh lụt bão và cứu hộ, cứu nạn. 

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP