Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/11/2022 - 19:18

Phong Điền phấn đấu giá trị sản xuất tăng 7-8% trong năm 2023

TTH.VN - Chiều 29/11, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2023.

Người dân Phong Điền thu hoạch tôm trên cát

Năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng của đợt lũ trái mùa xảy ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đã làm nhiều diện tích lúa, rau màu, công trình thủy lợi…thiệt hại nặng; năng suất và sản lượng cây trồng đều giảm; trong đó, năng suất lúa chỉ đạt bình quân 46,6 tạ/ha; cây sắn năng suất bình quân 24 tấn/ha; cây lạc năng suất bình quân 22 tạ/ha.

Sản lượng khai thác thủy sản đạt 800 tấn; trong đó, khai thác biển 400 tấn và khai thác sông đầm 400 tấn. Trong năm, UBND huyện đã triển khai tổ chức rà soát, đăng ký danh mục tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với 12 sản phẩm, đến nay đã đánh giá phân hạng cấp huyện 5 sản phẩm, hiện đã trình hồ sơ để đánh giá, phân hạng cấp tỉnh. Toàn huyện hiện có 04 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP.

Năm 2023, UBND huyện Phong Điền phấn đấu giá trị sản xuất tăng 7-8%/năm; trong đó, nông nghiệp tăng 4-5%, lâm nghiệp tăng 10-12%, ngư nghiệp tăng 9-11%. Năng suất lúa cả năm bình quân 60 tạ/ha, sản lượng 61.700 tấn. Huyện sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, VietGap, an toàn sinh học; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn toàn huyện…

Tin, ảnh: QUANG MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP