Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

19/12/2018 - 11:02

Phong Điền: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TTH.VN - Sáng 19/12, Liên Đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phong Điền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phong Điền.

Tại hội nghị, các đại biểu được LĐLĐ tỉnh quán triệt và học tập 5 chuyên đề: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn…

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ Sở Giáo dục - Đào tạo có buổi kiểm tra về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ  trên địa bàn huyện Phong Điền. 

Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục-Đào tạo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại huyện Phong Điền

Đến nay, toàn huyện đã có 21/26 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 80,77%; 11/15 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 73,33% và 14/26 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 53,85%. Các trường còn lại đang phấn đấu theo 5 chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia do Bộ GDĐT quy định.

Thời gian tới, huyện Phong Điền tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Tập trung đầu tư các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, các trang thiết bị nhằm phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi các năm tiếp theo một cách bền vững, chất lượng. Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường mầm non. Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình TH đạt trên 95%...

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại các trường học trên địa bàn hai xã Phong Mỹ và Phong Sơn huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP