16/12/2015 - 09:10

Phong Điền tăng cường cán bộ chủ chốt về cơ sở

TTH - Phong Điền được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt về cơ sở.

Cán bộ chủ chốt UBND xã Phong An (Phong Điền) về cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân

Phong Mỹ - địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Sau quá trình bàn bạc, Huyện ủy Phong Điền quyết định điều động ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chánh văn phòng UBND huyện giữ cương vị chủ tịch UBND xã Phong Mỹ. Từ khi nắm giữ cương vị Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Hữu Đức luôn sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. “Kế thừa những thành quả của thế hệ lãnh đạo đi trước, bản thân tôi cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn xã tập trung chăm lo, nâng cao đời sống người dân. Nhở vậy, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư vào trồng rừng, tăng gia sản xuất, phát triển gia trại cho thu nhập ổn định”, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ - Nguyễn Hữu Đức chia sẻ.
Nhận thấy vai trò lãnh, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã Phong Sơn còn những hạn chế nhất định, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã điều động ông Võ Ngọc Sơn, HUV, Chánh Văn phòng UBND huyện lên giữ cương vị Chủ tịch UBND xã Phong Sơn. Siết chặt quản lý, xây dựng lại tinh thần làm việc sâu sát hơn với cơ sở của đội ngũ cán bộ, đảng viên là việc cần làm ngay của ông Sơn khi ngày đầu lên Phong Sơn. Những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân liên quan đến đất đai phải được giải quyết rốt ráo là công việc tiếp theo của vị chủ tịch này. Ông Võ Ngọc Sơn cho biết: “Những tồn tại, khó khăn từng bước được tháo gỡ sẽ là điều kiện thuận lợi để tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xã quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới nên rất cần sự chung sức, chung lòng của Nhân dân. Khi Nhân dân đồng thuận thì việc gì cũng thành công. Đó là lý do để nhiều tiêu chí nông thôn mới của xã đạt và vượt. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 12%, thì nay giảm xuống còn 7,14%, phấn đấu đến năm 2016 còn dưới 5%”.
Ở Phong Hiền, một thời gian nội bộ mất đoàn kết khiến lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền rất trăn trở. Huyện ủy đã điều động ông Đoàn Kỳ Côi, HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy về giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã. Một thời gian sau, Huyện ủy lại tiếp tục điều động ông Trần Thanh Yên, HUV, Trưởng phòng Nội vụ về giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền. “Nắm rõ tình hình, tôi nhận thức rằng cần phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Sự thống nhất là chất keo để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương. Nhờ vậy đến nay, Phong Hiền là một tập thể đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của địa phương và mức sống của người dân”, ông Trần Thanh Yên, HUV, hiện là Phó Ban Tổ chức Huyện ủy nhớ lại.
Qua thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn, Phong Điền đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là, không ngừng mở rộng dân chủ, dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân và căn cứ vào thực tiễn để đúc rút kinh nghiệm, phát hiện nguồn cán bộ. Xác định rõ cơ cấu tổ chức và xây dựng tiêu chuẩn cán bộ cho từng chức danh trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý chu đáo với lộ trình cụ thể, nhằm bảo đảm tính ổn định, phát triển, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - Trịnh Đức Hùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tiến hành đồng bộ, thống nhất; trong đó, đánh giá cán bộ là tiền đề cơ sở quan trọng cho việc xây dựng quy hoạch. Có chế độ, chính sách hợp lý, thỏa đáng đối với cán bộ được luân chuyển và điều động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đến công tác ở đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cán bộ được luân chuyển, điều động đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, tuyên dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là yếu tố để kích thích cán bộ luân chuyển phấn đấu hơn trong công việc của mình...”.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP