Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

12/12/2019 - 10:56

Phong Điền: Tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp

TTH.VN - Sáng 12/12, kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Phong Điền khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Công ty Scavi Huế tại Khu Công nghiệp Phong Điền tạo việc làm cho hàng ngàn công nhân với thu nhập ổn định

Năm 2019, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục phát triển, tạo động lực mạnh mẽ và khẳng định vai trò mũi nhọn trong phát triển kinh tế huyện. Đến nay, khu công nghiệp Phong Điền đã thu hút 17 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 35%, giải quyết việc làm cho khoảng 8.000 lao động. Năm 2019, huyện đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh kêu gọi, thu hút 18 nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát để triển khai thực hiện các dự án. Các làng nghề truyền thống tiếp tục duy trì và phát triển. Đến nay, toàn huyện có 8 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống…

Huyện đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai nhân rộng nhiều mô hình, dự án nông nghiệp sạch liên kết “4 nhà” từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm… Nghị quyết HĐND huyện đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019, đến hết năm 2019, có 15/17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu chủ yếu không hoàn thành kế hoạch là tổng sản lượng lương thực có hạt và tổng thu ngân sách phân cấp trên địa bàn.

Năm 2020, huyện Phong Điền đề ra 17 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu giá trị sản xuất tăng 15 đến 16% so với năm 2019; tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng lên 58 đến 59%; dịch vụ 20 đến 21%; nông, lâm, ngư nghiệp giảm còn 21 đến 22%; tổng thu ngân sách đạt 257 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 1.180 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 120 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,84%; xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, huyện đề ra 3 chương trình trọng điểm là chương trình phát triển công nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, cải cách hành chính…

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP