Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

26/09/2018 - 14:25

Phong Điền tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

TTH.VN - Ngày 26/9, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho hơn 120 thành viên Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo của 16 xã, thị trấn, bí thư chi bộ, thôn trưởng, điều tra viên của các thôn, bản trên địa bàn huyện Phong Điền.

 

120 đại biểu tham gia hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước. Trong đó, chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình…

Hội nghị tập huấn giúp các thành viên nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2018, để từ đó làm cơ sở cho huyện Phong Điền thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2019, đồng thời làm căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 của địa phương.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP