16/07/2015 - 18:38

Phong Điền thống nhất 7 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

TTH - Bảy nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 được hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức sáng 16/7 thông qua trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, rà soát, bổ sung quy hoạch đã và đang tổ chức thực hiện có liên quan đến phát triển đô thị, nông thôn mới, đầu tư công; chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2015 có khoảng 35% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư; phát triển giáo dục – đào tạo, an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng – an ninh; đổi mới lề lối làm việc.

Dịp này, hội nghị đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2010; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệp trong lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP