Kinh tế Kinh tế

05/07/2022 - 11:06

Phong Điền thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 64% dự toán

TTH.VN - Sáng 5/7, HĐND huyện Phong Điền khai mạc kỳ họp thứ 4, khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm triển khai các nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Bước vào năm 2022, sự thất thường thời tiết, mưa lũ gây thiệt hại đến sản xuất của người dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đến nay, quy hoạch chung đô thị huyện Phong Điền và Chương trình phát triển đô thị huyện đã được phê duyệt và triển khai thực hiện; đồng thời đã chủ động rà soát mức độ đạt các tiêu chí đô thị loại IV trên địa bàn huyện, làm cơ sở xây dựng đề án phân loại đô thị loại IV huyện. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm là hơn 180 tỷ đồng, đạt 64% so với dự toán HĐND huyện giao; trong đó, thu đấu bán quyền sử dụng đất đạt hơn 120,6 tỷ đồng…

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2021 và xem xét các văn bản khác do UBND huyện, các ngành chức năng của huyện, khối nội chính báo cáo tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp, HĐND huyện Phong Điền sẽ thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng bằng việc thông qua 7 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thoát nước thải các khu vực trung tâm huyện Phong Điền; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng quỹ đất khu dân cư dọc đường tránh chợ An Lỗ, xã Phong An; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đường khu vực trung tâm chính trị huyện.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP