Kinh tế Kinh tế

09/08/2016 - 20:01

Phong Điền: Thu ngân sách nhà nước đạt trên 45 tỷ đồng

TTH - Sáng ngày 9/8, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp thứ 2, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Sáu tháng đầu năm, các chỉ tiêu đề ra của huyện đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm 2015. Các chương trình dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 45 tỷ đồng…

Trong 6 tháng cuối năm, Phong Điền tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình, dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đã đề ra.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP