26/09/2016 - 18:15

Phong Điền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gần 6,3 tỷ đồng

TTH - Chín tháng đầu năm, toàn huyện Phong Điền đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được gần 6,3 tỷ đồng.

Trong đó, tiết kiệm chi thường xuyên để cải cách tiền lương được 5,5 tỷ đồng; tiết kiệm trong chi tiêu hội nghị, điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sắm, công tác phí hơn 260 triệu đồng; tiết kiệm trong công tác thẩm định phê duyệt dự án, dự toán 380 triệu đồng; tiết kiệm từ việc đấu thầu, chào giá cạnh tranh, thẩm tra quyết toán công trình xây dựng cơ bản gần 100 triệu đồng.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP