Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

05/01/2012 - 05:21

Phong Điền tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

TTH - Ngày 4/1, Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Phong Điền đã tập trung đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng trong đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, đã tổ chức 23 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với 2.605 cán bộ, đảng viên tham gia; mở 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và cán bộ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng trong năm 2011 đã góp phần quan trọng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2011.

 

Năm 2012, Đảng bộ và nhân dân huyện Phong Điền huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần cùng với tỉnh xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Kết luận 48 của Bộ Chính trị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Phong Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP